OVT 6 september 2009 uur 1 (5 min) Standbeeld Us Mem in Leeuwarden

  • 17.11.2010

Op 6 september 1954 werd het standbeeld ‘Us Mem’ in Leeuwarden onthuld, t.g.v. het 75-jarig jubileum van het Friese rundveestamboek. Reimer Strikwerda, auteur van diverse boeken over het Fries stamboekvee, over dit standbeeld van een koe.

reacties