OVT 9 november 2008 uur 2 (30 min) Het Spoor terug: Een Nederlander in Berlijn, Jan Atema

  • 17.11.2010

Het Spoor terug: Een Nederlander in Berlijn: Jan Atema kwam in 1976 naar Oost-Berlijn als directeur van de Nederlandse kamer van koophandel, in welke hoedanigheid hij de handelsbelangen in de DDR behartigde. Van binnenuit kon hij de socialistische republiek, buffer tussen oost en west, ervaren en soms begrijpen. Een portret op de dag dat de muur viel, negentien jaar geleden. Samenstelling: Hans Olink

reacties