Nieuwsoverzicht

Pagina's

 • Interview met Prins Bernhard uit 1959

  Interview met Prins Bernhard uit 1959

  Prins sprak o.a. over bezoek aan Lockheed-vliegtuigfabriek

  27 november 2014

  Marnix Koolhaas

  Maandag is het de tiende sterfdag van Prins Bernhard. Op 29 juni 1959, zijn 48e verjaardag, hield hij zijn eerste interview voor het nieuwe medium tv. Als interviewer mocht de ervaren NCRV-reporter Herman Felderhof optreden. Opvallend, want Felderhof had tijdens de oorlog voor de genazificeerde nationale omroep doorgewerkt, en was door een zuiveringscommissie daarover berispt. Het gesprek van Bernhard was één en al onderdanigheid, zoals dat in die tijd gebruikelijk was. Opvallend detail is dat Bernhard o.a. spreekt over zijn reis naar Amerika en zijn bezoek aan de Lockheed-vliegtuigfabriek. In 1976 zou blijken dat Bernhard smeergeld van Lockheed had aangenomen.

  Lees verder Interview met Prins Bernhard uit 1959

 • Geschiedenis van het Zwarte Pieten-debat

  Geschiedenis van het Zwarte Pieten-debat

  Eerste conflict in Wanroij in 1963

  27 november 2014

  Marnix Koolhaas

  Het Brabantse Wanroij was in 1963 het centrum van de eerste nationale rel rond Zwarte Piet. Vanaf de jaren '80 kwam het thema regelmatig op de agenda, onder andere in diverse tv-programma's. Maar hoe fel ook, echt uit de hand lopen deed het debat nooit. Tot vorig jaar dus. Maandag vertoont de VPRO de documentaire "zwart als roet" van Sunny Bergman, die zelf stelling heeft genomen in het debat.

  Lees verder Geschiedenis van het Zwarte Pieten-debat

 • De Tamil-vluchtelingen van de jaren 80

  De Tamil-vluchtelingen van de jaren 80

  Uitzichtloze opvang leidde tot gewelddadig protest

  26 november 2014

  Jurryt van de Vooren

  Halverwege de jaren 80 van de vorige eeuw vluchtten duizenden Tamil-vluchtelingen vanuit Sri Lanka naar Nederland. Ze werden door heel het land opgevangen, waaronder een aantal kleine dorpen. Het liep verkeerd af: in het Gelderse Ellecom staken de vluchtelingen het opvanghuis in brand.

  Lees verder De Tamil-vluchtelingen van de jaren 80

 • Oud-omroep en -verzetsman Pim Reijntjes overleden

  Oud-omroep en -verzetsman Pim Reijntjes overleden

  Omroeppionier bij Radio Herrijzend Nederland

  26 november 2014

  Oud-omroep en -verzetsman Pim Reijntjes is op 95-jarige leeftijd overleden. Reijntjes overleefde tijdens de oorlog o.a. de concentratiekampen Natzweiler en Dachau. Terug in Nederland trad hij in dienst van Radio Herrijzend Nederland waarmee een lange omroepcarrière begon. Landelijke bekendheid verkreeg vanaf 1963 als nieuwslezer van het tv-journaal en als verslaggever. Na zijn pensionering bekleedde Reijntjes tal van functies in oud-verzetsorganisaties. Voor o.a. Andere Tijden en OVT wer hij regelmatig geïnterviewd. Vorig jaar nog vertelde hij in Andere Tijden over zijn gevangenschap in het “Nacht und Nebel”-kamp Natzweiler.

  Lees verder Oud-omroep en -verzetsman Pim Reijntjes overleden

 • KNVB wilde niets weten van Nederlands vrouwenelftal

  KNVB wilde niets weten van Nederlands vrouwenelftal

  Hield zich afzijdig in 1956, net als de Duitse bond

  25 november 2014

  Jurryt van de Vooren

  Het Nederlandse vrouwenvoetbalteam kan zich deze week plaatsen voor het WK via een laatste beslissingswedstrijd tegen Italië. Bijna zestig jaar geleden speelde een Nederlands vrouwenteam voor de eerste keer een internationale wedstrijd, maar die werd nooit in de statistieken opgenomen. De KNVB wilde er namelijk niets van weten. Toch hebben wij de filmbeelden.

  Lees verder KNVB wilde niets weten van Nederlands vrouwenelftal

 • Nederlanders al decennia in de file

  Nederlanders al decennia in de file

  Andere Tijden over files

  24 november 2014

  Files kosten het Nederlandse bedrijfsleven tot 800 miljoen euro. De duurste file van Nederland staat op de A15 in Zuid-Holland. Voornamelijk het tijdsverlies en meer verbruik van brandstof leiden tot een duur kostenplaatje. Al decennialang kampt Nederland met ‘het grote fileprobleem’. En al decennialang probeert de Nederlandse overheid er een oplossing te vinden. Andere Tijden maakte een uitzending over de doorn in het oog van de Nederlandse automobilist: de file.

  Lees verder Nederlanders al decennia in de file

 • Geschiedenis op tv

  Geschiedenis op tv

  Wat is er te zien?

  24 november 2014

  Een overzicht van tv-programma's met een historisch onderwerp.

  Lees verder Geschiedenis op tv

 • Vier nieuwe afleveringen Andere Tijden Sport

  Vier nieuwe afleveringen Andere Tijden Sport

  Uitzendingen over schaatsen, veldrijden, kunstschaatsen en autosport

  24 november 2014

  Jurryt van de Vooren

  In het nieuwe jaar start Andere Tijden Sport een winterserie van vier afleveringen. Met als onderwerpen: een Elfstedenfamillie, kunstrijdster Ellen Burka-Danby, veldrijder Adrie van der Poel en autocoureur Jan Lammers.

  Lees verder Vier nieuwe afleveringen Andere Tijden Sport

 • Hoe John F. Kennedy meerdere malen aan de dood ontsnapte

  Hoe John F. Kennedy meerdere malen aan de dood ontsnapte

  De verborgen ziektes van een jonge president

  22 november 2014

  Denise Parengkuan

  22 november 1963: de moord in Dallas die een einde maakte aan het leven van John F. Kennedy staat voor altijd in het collectieve geheugen gegrift. De mythe van een charmante en energieke president vermoord in de bloei van zijn leven werd op die dag geboren. Het publieke beeld lijkt onverwoestbaar: John Kennedy was een familieman en leefde voor zijn land. De werkelijkheid is duisterder. Kennedy’s seksuele uitspattingen zijn inmiddels geen publiek geheim meer. Het is echter minder bekend dat zijn zeer zwakke gezondheid hem meerdere keren op het randje van de dood deed balanceren.

  Lees verder Hoe John F. Kennedy meerdere malen aan de dood ontsnapte

 • Treinkaping 1977: wel of geen bewuste executies?

  Treinkaping 1977: wel of geen bewuste executies?

  Onderzoeksrapport geeft geen antwoord

  19 november 2014

  Marnix Koolhaas

  Het onderzoeksrapport naar de beëindiging van de Molukse treinkaping bij De Punt in 1977 geeft geen antwoord op de vraag of de kapers bij de bevrijding destijds bewust zijn geëxecuteerd. Het rapport stelt in vage termen slechts vast dat de geweldsinsptructies "binnen de grenzen van de geweldtoepassing vielen die door het bevoegd gezag was voorzien en aanvaard". Al jaren zeggen betrokkenen, waaronder een marinier, dat de kapers destijds op gezag van toenmalig minister van Justitie Van Agt bewust zijn geëxecuteerd. Het grote aantal kogels dat in de lichamen van enkele kapers werd aangetroffen, wees daar al eerder op.

  Lees verder Treinkaping 1977: wel of geen bewuste executies?

 • De oorlog door de ogen van Lambertus Mokveld (44)

  De oorlog door de ogen van Lambertus Mokveld (44)

  19 november 1914: Waar de dooden der Duitschers blijven

  19 november 2014

  Marnix Koolhaas

  "In hoever thans nog de hoogovens in de mijnengebieden en het geïmproviseerd crematorium te Leuven voor het verbranden der lijken worden gebezigd, is niet met juistheid te zeggen. Als de donkerte de aarde belegt met geheimzinnigheid, als de duisternis vijand noch vriend een juiste schatting toelaat van de dooden, die worden weggevoerd, dan worden de volgeladen karren langs de wegen gevoerd. En de angstige landbewoners, die niet her noch der zich mogen bewegen, luisteren met schrik naar de geheimzinnige geluiden, die tot hen komen, naar het geholderbolder dier doodskarren, dié zoo afgrijselijken last vervoeren. En de stadsbewoners weten vol griezeligheid te vertellen van gesloten geheimzinnige treinen, die opgepropt zouden wezen met dooden, bij stapels van 4 op 4, en die allen werden gevoerd naar ijzerovens en de geïmproviseerde crematoria."

  Lees verder De oorlog door de ogen van Lambertus Mokveld (44)

 • Politie krijgt nieuwe uniformen

  Politie krijgt nieuwe uniformen

  Afscheid van de platte pet

  18 november 2014

  Marnix Koolhaas

  De Nederlandse politie krijgt een nieuw uniform. Het meest opvallend aan het nieuwe uniform is het "basebalpetje". Daarmee verdwijnt de platte pet, sinds 1947 één van de meest kenmerkende onderdelen van het politieuniform.

  Lees verder Politie krijgt nieuwe uniformen

 • Het Rijksmuseum op film

  Het Rijksmuseum op film

  Beelden vanaf 1927

  18 november 2014

  Marnix Koolhaas

  Zaterdag wordt in theater Tuschinsky in Amsterdam de documentaire "Het nieuwe Rijksmuseum" vertoond. Na een verbouwing van ruim negen jaar ging het uit 1885 stammende Rijksmuseum vorig jaar eindelijk weer open. Tijd om de geschiedenis van het meest prestigieuze vaderlandse museum op een rijtje te zetten. Op film: vanaf de eerste beelden uit 1927, toen er 's winters achter het Rijksmuseum gewoon nog geschaatst werd.

  Lees verder Het Rijksmuseum op film

 • De oorlog door de ogen van Lambertus Mokveld (43)

  De oorlog door de ogen van Lambertus Mokveld (43)

  18 november 1914: Relaas van een Duitse soldaat bij Dixmuiden

  18 november 2014

  Marnix Koolhaas

  "en toen we stil in de half met water gevulde loopgraven wilden afdalen, trof ons van dichtbij een moorddadig geweervuur, dat vele van onze soldaten vallen deed en neerstorten in de waterpoelen, die eens loopgraven waren. Ofschoon we onmiddellijk het vuren op het onbekende beantwoordden, werden er zeker een 200 man van de onzen gedood, zonder dat we merken konden of de vijand ook door ons vuur leed. Plotseling hoorden we een hoorn achter ons schallen en het geklots van paardepooten in het drassige terrein. Het was de cavallerie, die met ons was uitgetrokken en ons te hulp kwam. In dolle vaart renden ze door de opening, die we gemaakt hadden, over de loopgraven heen, waar velen echter op de glibberige kanten verongelukten. De woeste draf werd voortgezet tot de plaats, waar de vijanden geland moesten zijn, doch werd plots afgebroken door het ratelend getik van mitrailleurs, welk scherp ratelend geluid reeds voor zoovelen den dood beteekende. Wij hoorden nog de uitroepen onzer kameraden en zien het geflikker der korte sabels onzer cavaleristen. Maar steeds ook knetteren de machinegeweren en het sabelgeflikker wordt minder."

  Lees verder De oorlog door de ogen van Lambertus Mokveld (43)

 • Engelen aan het IJzerfront

  Engelen aan het IJzerfront

  Mairi en Elsie: verpleegsters in de loopgraven

  17 november 2014

  René Oomen

  Ze waren niet bepaald bang uitgevallen. Mairi Chisholm, in 1914 een meisje van nauwelijks achttien uit een gegoed milieu, en de dominante, dertigjarige verpleegster Elsie Knocker. Ze kennen elkaar van de motorclub The Gipsy’s. Eind 1914 trekken ze naar de slagvelden aan de IJzer om er als verpleegster te gaan werken. Dankzij hun dagboeken kan een gedetailleerde reconstructie gemaakt worden van het gruwelijke leven tijdens de loopgravenoorlog. Te beluisteren vanaf zondag in Het Spoor Terug (OVT), 23 en 30 november, 11.25 uur NPORadio1.

  Lees verder Engelen aan het IJzerfront

 • De oorlog door de ogen van Lambertus Mokveld (42)

  De oorlog door de ogen van Lambertus Mokveld (42)

  17 november 1914: De toestand in Heyst en Knokke

  17 november 2014

  Marnix Koolhaas

  "Wat den toestand der burgerbevolking in de kustplaatsen betreft, onder welken druk deze verkeert, kan men het beste begrijpen, als ik zeg dat ze in Heyst te 7 uur (Duitsche tijd) reeds de woningen niet meer verlaten mag en er op dat uur geen licht meer mag branden, en dat dezelfde bepalingen in Knokke reeds te 4 uur gelden. De kleine boertjes zijn de wanhoop ten prooi, want alles, wat ze hadden, is hun ontnomen. Geen koe, geen paard, geen varken ziet men meer, alles is tegen papieren bons gerequireerd door het Duitsche leger. De bakkers hebben niets meer dan de voorraad, die ze vóór de afsluiting bezaten want alle toevoer is natuurlijk opgehouden. Met leede oogen moeten ze het nu aanzien, hoe iederen dag opgeëischt wordt, wat ze gebakken hebben, en de menschen vechten er om een brood."

  Lees verder De oorlog door de ogen van Lambertus Mokveld (42)

 • De intocht van Sinterklaas

  De intocht van Sinterklaas

  Met al in 1935 witte Pieten!

  15 november 2014

  Marnix Koolhaas

  Zelden heeft de intocht van Sinterklaas voor zoveel rumoer gezorgd. En waarom? Al in 1935 werd Sinterklaas bij zijn aankomst in Amsterdam begeleid door witte Pieten - bekijk de beelden maar. De eerste "officiële" Sinterklaas-intocht in Nederland vond plaats in 1888 in Venray. In 1920 werd de intocht van Sinterklaas in Amsterdam in de Jordaan voor het eerste gefilmd. Vanaf 1952 besteedt de tv jaarlijks aandacht aan de intocht van de Goedheiligman.

  Lees verder De intocht van Sinterklaas

 • Filmbeelden uit 1964 van jeugdspeler Johan Cruijff

  Filmbeelden uit 1964 van jeugdspeler Johan Cruijff

  Voetballer debuteerde vijftig jaar geleden voor Ajax 1

  13 november 2014

  Jurryt van de Vooren

  Het is komende zaterdag precies vijftig jaar geleden dat Johan Cruijff debuteerde in het eerste van Ajax - in Groningen tegen GVAV. Hiervan is geen foto of film bewaard gebleven, maar twee maanden daarvoor dook Cruijff al wel op in een gefilmd verslag van een jeugdwedstrijd tussen Ajax en - nota bene - GVAV. Nu weer te zien op NPO Geschiedenis.

  Lees verder Filmbeelden uit 1964 van jeugdspeler Johan Cruijff

 • Sint Maarten

  Sint Maarten

  11 november is de dag...

  11 november 2014

  Marnix Koolhaas

  Op 11 november, of soms de avond ervoor, wordt in delen van Vlaanderen, Noord-Frankrijk en Nederland de naamdag van Sint Maarten gevierd. Het Sint-Maartenfeest wordt ook wel "keuvelen", Sint-Martinus of Sinte-Mette genoemd. De invulling die aan dit feest gegeven wordt verschilt van streek tot streek.

  Lees verder Sint Maarten

 • De oorlog door de ogen van Lambertus Mokveld (41)

  De oorlog door de ogen van Lambertus Mokveld (41)

  11 november 1914: Belgische vluchtelingen in Sluis

  11 november 2014

  Marnix Koolhaas

  "Het kanaal ligt nog vol met schepen, deels Hollandsche, welke niet meer kunnen uitvaren, deels Belgische, die hier een veilige haven hebben gevonden. De ruimten, die zoo langen tijd bestemd waren tot vervoer van aardappelen, knollen en bieten zijn nu ingenomen door menschen. Op stroo hebben ze hun legerstede en oude jassen, mantels en andere kleeren op een lijntje vormen de scheiding van de kamertjes der verschillende gezinnen. Ofschoon duizenden vluchtelingen nu weer vertrokken zijn, loopt het aantal van hen, die bleven, nog in de duizenden. De schuiten zijn nog alleen bezet. Neemt men er een kijkje, dan ontdekt men hoe demoraliseerend het voortdurend niets-doen opde mannen vooral werkt. Terwijl de vrouwen zitten te naaien, liggen de mannen languit op het stroo, met een deken over zich heen, te suffen."

  Lees verder De oorlog door de ogen van Lambertus Mokveld (41)

Pagina's

reacties